โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งจัดโดยสมาคมere

ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลทหารบก ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.-17.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

Scroll to Top